Czesne dla studiów II – go stopnia w ramach Projektu ” Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka” ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość jednej raty czesnego wynosi niezależnie od wybranej specjalności na kierunku:

  • Informatyka:  270,00 zł (stacjonarne, niestacjonarne studia magisterskie).

Uwaga!           Wpisowe wynosi 0 (zero) zł