O PROJEKCIE
Programowanie urządzeń mobilnych i zaawansowane bazy danych.

Nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektu: „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka”

Programowanie urządzeń mobilnych oraz zaawansowane bazy danych jako nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jego celem jest zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia o profilu informatycznym na specjalnościach najbardziej przydatnych dla aktualnych potrzeb rynku i gospodarki.

Dodatkowo projekt ma zapewnić pracodawcom wystarczającą liczbę absolwentów przygotowanych do pracy w danych obszarach specjalności

Realizacja projektu „Pewniak na rynku pracy – poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka” oznacza, że studenci rozpoczynający naukę w naszej Uczelni w jego ramach od roku akademickiego 2014/2015 będą mieli możliwość kształcenia nie tylko w oparciu o innowacyjny program studiów (specjalność: Programowanie urządzeń mobilnych oraz specjalność: Zaawansowane bazy danych), ale także uzyskają możliwość skorzystania z szeregu innych ważnych udogodnień.

Przedmiotowy projekt oferuje studentom w nim uczestniczącym przede wszystkim:

  • naukę przy wykorzystaniu najnowszych technik informatycznych,
  • naukę przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu,
  • możliwość realizacji płatnego stażu krajowego (około 10 200 PLN za 3 miesiące)
  • możliwość realizacji płatnego stażu zagranicznego w przedsiębiorstwie/zagranicznym ośrodku akademickim (około 15 300 PLN za 3 miesiące)

 

W ramach Projektu będą również realizowane bezpłatne zajęcia wyrównawcze z informatyki i fizyki dla studentów studiów I stopnia.